เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการทัวร์นำร่องบ้านชำราก “กิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์”

03 ก.ย. 2564   430 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2564 คณะทำงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร พร้อมด้วย นายวุฒิ ชะนา และนางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการทัวร์นำร่องบ้านชำราก “กิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์” เพื่อให้ชุมชนมีรูปแบบและสื่อในการดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยดำเนินงานตามโปรแกรมท่องเที่ยว ณ ยุทธการชำราก วัดคิรีวิหารพระอารามหลวง การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การเยี่ยมชมป่าชายเลน ศูนย์เรียนรู้หนองรีดีไซน์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายนา เรียนรู้การเพาะพันธุ์หมาหลังอาน เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสื่อในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลชำราก