เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการจัดทำสาธิตการทำแยมเงาะบรรจุขวด เพื่อส่งตรวจคุณค่าทางโภชนาการ (THAI Labeling) และตรวจค่าจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์แยมเงาะ พร้อมทั้งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการแปรรูปฯ

05 ก.ย. 2564   505 ครั้ง  

ในวันที่ 5 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายพชร แก้วดี หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พร้อมด้วย นางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “โครงการจัดทำสาธิตการทำแยมเงาะบรรจุขวด เพื่อส่งตรวจคุณค่าทางโภชนาการ (THAI Labeling) และตรวจค่าจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์แยมเงาะ พร้อมทั้งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการแปรรูปฯ” ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ณ ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาแขวน หมู่ 6 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการ (THAI Labeling) และคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลต่อผู้บริโภคบนฉลากบรรจุภัณฑ์และยืนยันคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และมีสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้ในการทำการตลาดเชิงสร้างสรรค์ต่อไปได้