เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER : Open Educational Resources)

30 ส.ค. 2564   465 ครั้ง  

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี หัวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ จัดกิจกรรมโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หรือ OER (Open Educational Resources) ของวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยจัดทำสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนตราด หลักสูตรอาหารท้องถิ่นเมืองตราด ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวผัดปู ข้าวแดงแกงไก่ และข้าวเกรียบปากหม้อหวาน เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หรือ OER (Open Educational Resources) ของวิทยาลัยชุมชนตราด