เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (THAI Labeling) วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์และโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน (น้ำพริกเผาเคย และน้ำซอสข้าวคลุกกะปิ)

29 ส.ค. 2564   407 ครั้ง  

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายพชร แก้วดี หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พร้อมด้วย นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี และนางชุติมา ภู่มณี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “โครงการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (THAI Labeling) วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์และโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน (น้ำพริกเผาเคย และน้ำซอสข้าวคลุกกะปิ)”ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ณ ชุมชนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการ (THAI Labeling) และคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลต่อผู้บริโภคบนฉลากบรรจุภัณฑ์และยืนยันคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และมีสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้ในการทำการตลาดเชิงสร้างสรรค์ต่อไปได้