เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร

27 ส.ค. 2564   470 ครั้ง  

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ คนพิการ คนด้อยโอกาส และผู้ดูแลคนผู้พิการ เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน โดยมี นางดารารัตน์ นิยมรัตนา ปราชญ์ด้านการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ซึ่งฟ้าทะลายโจรมีสารสำคัญที่มีชื่อว่า “สารแอนโดรกราโฟไลค์” ซึ่งช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ในทุกระยะ อีกทั้งยังช่วยยับยั้งการอักเสบ โดยผู้ด้อยโอกาสได้นำต้นฟ้าทะลายโจรไปปลูกในพื้นที่บ้านของตนเอง ตามขนาดของพื้นที่ ๆ สามารถทำการเพาะปลูกได้ เมื่อต้นฟ้าทะลายโจรเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว สามารถเก็บผลผลิตนำมาใช้ในครัวเรือน รวมถึงนำไปจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสได้อีกด้วย