เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำไม้กวาดทางมะพร้าว และไม้กวาดดอกหญ้าตามภูมิปัญญาพื้นบ้านในจังหวัดตราด

26 ส.ค. 2564   464 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2564 นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำไม้กวาดทางมะพร้าว และไม้กวาดดอกหญ้าตามภูมิปัญญาพื้นบ้านในจังหวัดตราด ตามโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พื้นที่ตำบลชำราก ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน โดยมีวิทยากรเป็นผู้สูงอายุตำบลท่าโสม ได้แก่ นายเวียงชัย จันทร์กลม ซึ่งเป็นปราชญ์ในการทำไม้กวาดแบบโบราณ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การทำไม้กวาดทางมะพร้าวด้วยวิธีการสานด้วยเส้นพลาสติก ทำให้มีความสวยงามและมีความแข็งแรง สำหรับไม้กวาดดอกหญ้าใช้วิธีการทำด้วยการเย็บลงบนด้ามไม้กวาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในครั้งนี้ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ รวมถึงผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งการทำไม้กวาดถือว่ามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และยังสามารถจำหน่ายในชุมชนได้อีกด้วย