เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (THAI Labeling) วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาสับปะรด ซอสน้ำพริกเผาผัดเส้น และผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

20 ส.ค. 2564   406 ครั้ง  

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายพชร แก้วดี หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “โครงการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (THAI Labeling) วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาสับปะรด ซอสน้ำพริกเผาผัดเส้น และผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ณ ชุมชนบ้านปากพีด ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการ (THAI Labeling) และคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลต่อผู้บริโภคบนฉลากบรรจุภัณฑ์และยืนยันคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และมีสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้ในการทำการตลาดเชิงสร้างสรรค์ต่อไปได้