เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด

02 ก.ย. 2564   336 ครั้ง  

ในวันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 5 หลักสูตร ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อรวบร่วมข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. หลักสูตรการทำน้ำมันนวดสปา ได้แก่ นางสาวผาณิต สามัญ นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง และนางสาวนิรมล พงษากิจ
2. หลักสูตรการตัดต่อวีดิโอ ได้แก่ นายพชร แก้วดี นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี และนางสาวสุภากาญจน์ พรหมน้อย
3. หลักสูตรการถ่ายภาพด้วย Smart Phone ได้แก่ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย นางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ และนางศิริรักษ์ วรรณรัตน์
4. หลักสูตรการสร้างโรงเรือนและปลูกผักกางมุ้งระบบน้ำนิ่ง ได้แก่ นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ พันจ่าตรีคงชนก อิ่มใจ และนางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก
5. หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการชุมชนตราด ได้แก่ นางชูศรี วุฒิสันติ นางศุภรัตน์ ร่มเงิน นายนรินทร์ มุกมณี นายวุฒิ ชะนา และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์