เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

26 ส.ค. 2564   361 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง (1) การเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และ (2) การแต่งตั้งเลขานุการสภาวิทยาลัยชมชนตราด และผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด