เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด

19 ก.ค. 2564   495 ครั้ง  

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ดร.กุณฑล งาเจือ นางอรอนงค์ คล่องกิจกล นางสาวผาณิต สามัญ และนางศุภรัตน์ ร่มเงิน ร่วมกับคณะทำงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ในการให้ข้อเสนอแนะใน 6 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด
2. หลักสูตรการพัฒนาข้าวตังโบราณ ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
3. หลักสูตรการพัฒนาแป้งข้าวเจ้าจากข้าวพื้นเมืองตราด ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
4. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
5. หลักสูตรการพัฒนาลูกประคบสมุนไพร ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
6. หลักสูตรการพัฒนาน้ำมันสมุนไพร ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์