เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสูตรน้ำพริกเผาหอยแมลงภู่ ของชุมชนบ้านคลองจาก (ครั้งที่ 1) ภายใต้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร”

03 พ.ค. 2564   383 ครั้ง  

ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสูตรน้ำพริกเผาหอยแมลงภู่ของชุมชนบ้านคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ครั้งที่ 1) ภายใต้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยกิจกรรมหลักในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) การทดสอบการยอมรับในผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาหอยแมลงภู่ (2) การประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาสูตรน้ำพริกเผาหอยแมลงภู่ที่เป็นสูตรเฉพาะของชุมชนบ้านคลองจาก และ (3) กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำน้ำพริกเผาหอยแมลงภู่ร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านคลองจาก

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด