เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรม “การให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ” ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

06 ก.ค. 2564   591 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรม“การให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ” ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ศาลาหมู่ที่ 3 บ้านอ่าวกรูด ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม“การให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ” ณ ศาลาหมู่ที่ 3 บ้านอ่าวกรูด ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และเสนอแนวทางในการบริหารจัดการขยะจากการใช้ยางรถยนต์ในการเลี้ยงหอยแมลงภู่ การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยถึงอันตรายของการใช้ยางรถยนต์ในการเลี้ยงหอย และการเชิญชวนในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านอ่าวกรูด เพื่อบริหารจัดการขยะในพื้นที่

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด