เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

05 ก.ค. 2564   512 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ นายวุฒิ ชะนา และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นางรสริน วิรัญโท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้มีการดำเนินงานเพื่อดำเนินการค้นหาของดีชุมชนในตำบลห้วงน้ำขาว และร่วมกันวางแผนในการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันในตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยในครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งประธานกลุ่มท่องเที่ยวตำบลห้วงน้ำขาว พร้อมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด