เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

05 ก.ค. 2564   432 ครั้ง  

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราดให้การต้อนรับ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด หลังจากนั้น ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วย คณะทำงานของวิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด  และนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่เยี่ยมชมการลงพื้นที่วินิจฉัยผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ณ บ้านคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในการนี้ได้ร่วมวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ประกอบการในชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ 1. ผลิตภัณฑ์ปลาทะเลและอาหารทะเลตากแห้ง 2. ผลิตภัณฑ์กะปิเกาะช้าง เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาและวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ในปัญหาด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการผลิต ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยี ด้านมาตรฐาน และด้านการตลาด จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองพร้าว เพื่อเยี่ยมชมการฝึกอบรมในหลักสูตรการทำเบเกอรี่ โดยมีกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านคลองพร้าวเข้าร่วมการอบรม ภายใต้โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพ