เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าทุเรียนทุ่งนนทรีและการใช้สื่อดิจิตอลเพื่อการตลาด” ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

30 มิ.ย. 2564   647 ครั้ง  

ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนตราดได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ) เพื่อสร้างพื้นฐานให้คณะทำงานนำความรู้ลงไปสู่ตำบลทุ่งนนทรี โดยมีนายเทวฤทธิ์ บัวตรี โดยให้ความรู้ในหัวข้อดังนี้

(1) เปิดกลยุทธ์การขายทุเรียนออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิด
(2) การสร้างฐานลูกค้าใน Social Network
(3) สวนเล็ก สู้ด้วย Branding
(4) การคัดเลือกและจำหน่ายผลผลิตสดทั้งแบบลูกและแบบแกะพร้อมรับประทาน
(5) การเลือกระบบขนส่งที่เหมาะสม
(6) สาธิตการเจาะทุเรียนเพื่อดูเนื้อ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด