เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าทุเรียนทุ่งนนทรีและการใช้สื่อดิจิตอลเพื่อการตลาด” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

29 มิ.ย. 2564   388 ครั้ง  

ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนตราดได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าทุเรียนทุ่งนนทรีและการใช้สื่อดิจิตอลเพื่อการตลาด” โดยนางสุภารัตน์ ร่มเงิน ให้แก่คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ห้องประชุม ชั้น 2 เวลา 09:00-16:00 น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างตัวตนและภาพลักษณ์บน Social Media โดยแนวคิดด้านการตลาดออนไลน์ รวมถึงหนทางและความสำเร็จสู่ชุมชน จนกระทั่งวิธีการขายของออนไลน์บน Application ต่างๆ และเทคนิคการโพสขายของออนไลน์บนสื่อออนไลน์

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด