เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมการตัดต่อสื่อวีดีโออย่างง่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือให้กับผู้ถูกจ้างงานตำบลคลองใหญ่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

01 มิ.ย. 2564   470 ครั้ง  

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) วิทยาลัยชุมชนตราด ได้จัดการอบรมการตัดต่อสื่อวีดีโออย่างง่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ให้กับผู้ถูกจ้างงานตำบลคลองใหญ่ จำนวน 18 ราย โดยมี นายนรินทร์ มุกมณี เป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทำให้ได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด