เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน “การอบรมเชิงปฏิบัติการการขายออนไลน์”

23 มิ.ย. 2564   454 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2564 คณะทำงานโครงการกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ตำบลห้วงน้ำขาว) นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน “การอบรมเชิงปฏิบัติการการขายออนไลน์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางศุภรัตน์ ร่มเงิน วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดและการขายของออนไลน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพในตำบลห้วงน้ำขาว ครูจากโรงเรียนบ้านเปร็ดใน และโรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทำการตลาดออนไลน์ การขายของออนไลน์ การเขียน Content เพื่อการขายของออนไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับการขยายของออนไลน์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองในการโพสต์ขายสินค้า การรีวิวการขายของออนไลน์ ทำให้ได้รับทักษะในการปฏิบัติด้านการขายของออนไลน์

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด