เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 6/2564

18 มิ.ย. 2564   401 ครั้ง  

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564  และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
(3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
(4) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

(1) การกลั่นกรอง/เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(2) การอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด