เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2564 (กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

13 ก.ค. 2564   578 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2564 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2564 โดยมีการดำเนินการจัดอบรมทั้งในระบบ Online และ ระบบ Onsite โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2 ในการให้ความอนุเคราะห์วิทยากร นางสาวรัตนลักษณ์ สำราญสุขเขมศรี และคณะ อาจารย์รัศมี นวเกษร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง ครอบครัวและสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด รณรงค์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด