เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

11 มิ.ย. 2564   778 ครั้ง  

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงาน ในปีการศึกษา 2564 นี้ วิทยาลัยชุมชนตราดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญา จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา กฎระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนตราด การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ รวมถึงการอบรมการเรียนผ่านสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษาใหม่อีกด้วย