เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

​วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและทำสัญญานักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ปีการศึกษา 2564

14 พ.ค. 2564   542 ครั้ง  

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและทำสัญญานักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 18 คน โดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ชี้แจงและให้โอวาทกับนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ผู้ประสานงานโครงการ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนด กระบวนการในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยทำการปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings และนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด