เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การจัดทำ Block Course แนวทางการปรับ Block Course และเกี่ยวกับ RBL - Research Base Learning

18 พ.ย. 2564   425 ครั้ง  

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด ได้รับการหนุนเสริมจาก รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ดร.กฤษดา ศรีจันทร์พิยม อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เกี่ยวกับแนวคิดของวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดทำ Block Course แนวทางการปรับ Block Course และเกี่ยวกับ RBL - Research Base Learning การใช้งานวิจัยเป็นฐานในการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยชุมชนตราด