เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดโครงการประชุมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

13 พ.ค. 2564   523 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการประชุมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คณะกรรมการประเมิน
1. ดร.กรรณิกา สุภาภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฎฐ์ กิจปรีชา
3. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
ผู้รับการประเมิน นายวุฒิ ชะนา และ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย

คณะกรรมการประเมิน
1. ดร.กรรณิกา สุภาภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฎฐ์ กิจปรีชา
3. นางสาวอำพร ไพฑูรย์
ผู้รับการประเมิน นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ

คณะกรรมการประเมิน
1. ดร.กรรณิกา สุภาภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฎฐ์ กิจปรีชา
3. ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ
ผู้รับการประเมิน นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ