เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ชุมชน”

28 พ.ค. 2564   618 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลห้วงน้ำขาว นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ และนางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ตำบลห้วงน้ำขาว) จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ ศาลากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคันนา ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารทะเล (การทำข้าวเกรียบหอยนางรม) และผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ การทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ การทำแย้มสับปะรด ซึ่งดำเนินงานตามความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน ที่เกิดจากความต้องการของคนในชุมชน โดยมี ดร.กุณฑล งาเจือ นายพชร แก้วดี และนางสาวปัทมาภรณ์ แน่นอุดร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด