เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

​วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำกรีนโคน และการบริหารจัดการขยะอินทรีย์”

11 พ.ค. 2564   390 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 7 ,10 - 11 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำกรีนโคนและการบริหารจัดการขยะอินทรีย์” ให้กับชุมชนตำบลชำราก เพื่อให้ประชาชนตำบลชำราก ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ และสามารถจัดการขยะอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง โดยดำเนินการ ณ บ้านศูนย์ต้นแบบในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด