เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวของตำบล “ของดีบ้านฉัน” เพื่อกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว

16 ธ.ค. 2564   404 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวของตำบล “ของดีบ้านฉัน” เพื่อกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ ตำบลทุ่งนนทรี ให้กับสมาชิกชุมชน ผู้ประกอบการ และทีมงาน U2T พื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านคลองใหญ่ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมี นางสาวพรพิมล มิ่งมิตรมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ก่อตั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร และนางสาวลภัสรดา ราชพิลา ที่ปรึกษาการเงินของชุมชน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำเวทีศึกษาบริบทของชุมชนด้านการท่องเที่ยวและสำรวจศักยภาพของชุมชนในเรื่องแหล่งท่องเที่ยว โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นแบ่งออกเป็น รายละเอียดดังนี้

ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้มีชุมชนหมู่ 2 บ้านคลองใหญ่ จำนวน 2 สวนที่ยินดีในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการลานไม้รีสอร์ทและสวนผลอำไพให้ความสนใจด้วย โดยคณะทำงาน U2T จะทำการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีทั้งภูมิปัญญา ทรัพยากรชุมชน ผู้ประกอบการ และคนรุ่นใหม่ของชุมชน ร่วมมือกันในอนาคต

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด