เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการคืนข้อมูลผลตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรผู้ปลูกทุเรียน

21 ธ.ค. 2564   563 ครั้ง  

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ หัวหน้าคณะทำงานพื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี และคณะทำงาน U2T ตำบลทุ่งนนทรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการคืนข้อมูลผลตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรผู้ปลูกทุเรียน ณ หมู่ที่ 2 บ้านคลองใหญ่ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีสมาชิกกลุ่มสะสมทรัพย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลทุ่งนนทรีเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำองค์ความรู้จากผลการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพไปพัฒนาและต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด