เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลการทดสอบเก็บรักษาและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทุเรียนเชื่อม

07 ธ.ค. 2564   369 ครั้ง  

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้าโครงการ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว นักวิชาการศึกษา นางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก วิชาการวัดและประเมินผล เลขานุการ และคณะทำงาน U2T ตำบลทุ่งนนทรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลการทดสอบเก็บรักษาและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทุเรียนเชื่อม ให้กับสมาชิกกลุ่มสตรีตำบลทุ่งนนทรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง-นนทรี ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากการทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ชุมชน : การทดสอบการเก็บรักษาและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ทุเรียน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 โดยส่งตัวอย่างทุเรียนเชื่อมที่จัดทำโดยกลุ่มสตรีตำบลทุ่งนนทรี จำนวน 5 สูตร ไปทดสอบอายุการเก็บรักษา ณ ห้องปฏิบัติการทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีอาจารย์รุ่งโรจน์ ตับกลาง อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เป็นผู้ทดสอบการเก็บรักษาและวิทยากรการคืนข้อมูลผลการทดลอง เรื่องอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่เหมาะสม

การคืนข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการแสดงผลของการเก็บรักษาทุเรียนเชื่อม ทั้ง 5 สูตร โดยทดสอบรูปลักษณ์ รสชาติ กลิ่น และสี ของแต่ละวิธีการเก็บรักษา หลังจากการแสดงผล ได้ให้กลุ่มสตรีตำบลทุ่งนนทรี นำโดย นางสมร ไทยแย้ม และสมาชิกลงมติเลือกสูตรที่ชอบมากที่สุด เพื่อเป็นสูตรประจำกลุ่มและหลังจากนี้จะลงมือการเชื่อมทุเรียนตามสูตรที่เลือกอีกครั้งและทดสอบการเก็บรักษาต่อไป สำหรับวางแผนการผลิตเพื่อให้มีผลผลิตจำหน่ายนอกฤดูกาล รวมถึงนำข้อมูลการทดลองมาใช้วางแผนการผลิตเพื่อยกระดับเป็นสินค้าของตำบล นอกจากนี้ อาจารย์รุ่งโรจน์ ตับกลาง ได้ร่วมกันตั้งชื่อและออกแบบแบรนด์ร่วมกันกับกลุ่มสตรีตำบลทุ่งนนทรีด้วย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด