เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมการหนุนเสริมครั้งที่ 3 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)

20 ธ.ค. 2564   376 ครั้ง  

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตราด เข้ารับการหนุนเสริมครั้งที่ 3 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ดร.กฤษดา ศรีจันทร์พิยม อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ให้องค์ความรู้การเขียนสมรรถนะการเรียนรู้รายวิชา จัดทำการวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้อง และครอบคลุมกับหัวข้อการเรียนรู้