เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนผังสวนผลไม้และระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ

09 ธ.ค. 2564   413 ครั้ง  

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ หัวหน้าโครงการ ฯ และคณะทำงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนผังสวนผลไม้และระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัดกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนตำบลทุ่งนนทรี ณ สวนผลอำไพ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาเป็นต้นแบบและแนวทางในการขยายผลให้เกษตรกรรายอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่อย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด