เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การสนับสนุนการเรียนรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตราด

16 พ.ย. 2564   389 ครั้ง  

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) วิทยาลัยชุมชนตราด ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดซื้อตัวปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบพกพา (Pocket WiFi) และ Internet Sim สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตราด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จึงดำเนินการลงทะเบียน และมอบ Internet Sim ให้กับนักศึกษาที่มีความต้องการ เพื่อใช้ในการเรียนรูปแบบออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนตราดต่อไป