เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

15 พ.ย. 2564   408 ครั้ง  

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คณะกรรมการประเมิน
1. ดร.กรรณิกา สุภาภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฎฐ์ กิจปรีชา
3. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ

ผู้รับการประเมิน นายวุฒิ ชะนา และ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย

คณะกรรมการประเมิน
1. ดร.กรรณิกา สุภาภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฎฐ์ กิจปรีชา
3. นางสาวอำพร ไพฑูรย์

ผู้รับการประเมิน นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ

คณะกรรมการประเมิน
1. ดร.กรรณิกา สุภาภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฎฐ์ กิจปรีชา
3. ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ

ผู้รับการประเมิน นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ