เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การลงพื้นที่ทำการศึกษาดูงานเทคโนโลยีการให้น้ำสวนทุเรียนผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

11 พ.ย. 2564   542 ครั้ง  

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้าโครงการ ฯ พร้อมด้วย พ.จ.ต.คงชนก อิ่มใจ นักวิชาการศึกษา และนางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก นักวิชาการวัดและประเมินผล เลขานุการโครงการ ฯ ลงพื้นที่ทำการศึกษาดูงานเทคโนโลยีการให้น้ำสวนทุเรียนผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล และนายธีรโชติ ปริ่มผล ผู้ประกอบการสวนผลอำไพ เกี่ยวกับการวางผังการปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน การวางระบบน้ำในแปลงโดยใช้เทคโนโลยีการให้น้ำผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้สามารถประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิตได้ หลังจากศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะทำงานตำบลทุ่งนนทรีจะทำการขยายผลในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด