เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลฐานเรียนรู้เกษตรกรรม ณ สวนผลอำไพ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งตาโค๊ะ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

11 พ.ย. 2564   410 ครั้ง  

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก นักวิชาการวัดและประเมินผล และคณะทำงาน U2T ตำบลทุ่งนนทรี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลฐานเรียนรู้เกษตรกรรม ณ สวนผลอำไพ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งตาโค๊ะ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล และนายธีรโชติ ปริ่มผล ผู้ประกอบการสวนผลอำไพ เกี่ยวกับฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรภายในสวนในเรื่องวิธีทำและการใช้งาน ต้นทุนการผลิต เช่น ฐานน้ำส้มควันไม้ ฐานการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา ฐานจุลินทรีย์สังเคราะห์ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยหลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว คณะทำงาน U2T ตำบลทุ่งนนทรี จะนำมาสร้างเป็นฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่นต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด