เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน

12 พ.ย. 2564   453 ครั้ง  

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ พ.จ.ต.คงชนก อิ่มใจ นักวิชาการศึกษา และคณะทำงาน U2T ตำบลทุ่งนนทรี ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เป็นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ” ให้กับ สมาชิกเกษตรกรและทีมงาน U2T ตำบลทุ่งนนทรี ณ ศาลากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการการผลิต หมู่ที่ 2 บ้านคลองใหญ่ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการบรรยายโดย นายอภิชาติ รัตนวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองใหญ่ และนายนิรุตติ์ รัตนเสถียร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เรื่องการใช้ปุ๋ย ส่วนผสม วิธีการผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ผลิตโดยกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม ต้นทุน แหล่งซื้อวัตถุดิบและการจัดจำหน่าย และได้ร่วมกันฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยหลังจากการผสมปุ๋ย 15 วัน ทางคณะทำงาน U2T จะนำปุ๋ยส่งตรวจธาตุอาหาร ในขั้นตอนต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด