เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม”

05 พ.ย. 2564   395 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม” ให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มชุมชน และทีมงาน U2T ตำบลทุ่งนนทรี ดังนี้

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านฉลากและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง workshop เพื่อสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมนำเสนอฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวนลินี ทองแท้ นางสาวอัญชลี วีระศักดิ์ นางนิรมล อุยะนันท์ และนางสิตางค์ เชยกลิ่น ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมพัฒนาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำส้มควันไม้ จักรสานไม้ไผ่ จักรสานเส้นพลาสติก ปุ๋ยอินทรีย์ ทุเรียนเชื่อม และคอนเฟลก

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด