เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่บ้านอ่าวกรูด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

28 ต.ค. 2564   424 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว วิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมกับ ชุมชนบ้านอ่าวกรูด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วงน้ำขาว นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี และนางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ และผู้รับจ้างงานตามโครงการ ฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่บ้านอ่าวกรูด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในการร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กำนันอรรถพล สืบสอน และประชาชนในชุมชน โดยมี นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ บรรยายให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน และนายชัชวาล วุฒิเมธี นักวิชาการประมงจังหวัดตราด ให้ความรู้เกี่ยวกับร่างกฎหมายการเลี้ยงหอยแมลงภู่ อาจารย์ศิริพงษ์ ศรีเมฆ ให้แนวคิดในการแปลงวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ขวดพลาสติก มาสร้างเป็นสิ่งของเพื่อใช้งานในครัวเรือน

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันเก็บยางในรถที่ไม่ได้ใช้ในการเกาะหอยแมลงภู่ โดยนำมาไว้ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ยางในรถยนต์บริหารจัดการขยะในชุมช

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด