เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดและคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมลงพื้นที่ตรวจและประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร ณ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

05 ต.ค. 2564   377 ครั้ง  

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะทำงานของวิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ อาจารย์พชร แก้วดี อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ อาจารย์ชลทิพย์ โยธกุลสิริ และคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมลงพื้นที่ตรวจและประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร ณ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อขอรับใบอนุญาตสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเป็นต้นแบบของสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนแหลมมะขาม ซึ่งจะดำเนินการยื่นขออนุญาตเลขสารบบอาหาร และต้นแบบของชุมชนอื่นที่สนใจสืบไป