เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมประชุมกลุ่มเกษตรกรห้วงน้ำขาว ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

14 ต.ค. 2564   372 ครั้ง  

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวนภัส ศรีประมงเจริญ นายวุฒิ ชะนา นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ และผู้รับจ้างงานตามโครงการ ฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มเกษตรกรห้วงน้ำขาว ณ ศาลากลุ่มเกษตรกร ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อหาแนวทางจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรและเพื่อให้สามารถพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด