เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

12 ต.ค. 2564   413 ครั้ง  

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้าตราด) ทำกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ด้วยความจงรักภักดี 5 กิจกรรม ที่ได้กระทำในวันนี้

1. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
2. พิธีถวายพวงมาลา คำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
3. จัดนิทรรศการหลักการทรงงาน
4. จิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย
5. ลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แบบออนไลน์