เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ”

28 ก.ย. 2564   420 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ” โดยได้รับเกียรติจากสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน นางจรัญยา แดงน้อย ผู้อำนวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน อนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับชาติ วิทยากรการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับนานาชาติ นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นายปณต ประคองทรัพย์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผู้ประสานงาน SE เครือข่าย CBT แม่ฮ่องสอน “Thai LocalistA” บริษัท Oriental Voyage และสมาคม TEATA (สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย) นางสาวกฤติกา ผิวเกลี้ยง เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว บริษัท Oriental Voyage นายชิตพล วัชราพันธ์ อดีตผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายการพัฒนาชุมชน บริษัท โลเคิล อไลค์ (ผู้ร่วมพัฒนาโครงการ Journey - D ร่วมกับแอร์เอเชีย และ 6 ชุมชนทั่วประเทศ เป็นเวลาต่อเนื่อง 4 ปี) โดยมีกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลชำราก และกลุ่มท่องเที่ยวบ้านเนินดินแดง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด และวัดเนินทราย ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด