เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า


จำนวนผู้ร่วมลงนามถวายพระพร ๗๕ ท่าน