วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า


จำนวนผู้ร่วมลงนามถวายพระพร ๑๑ ท่าน