ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยชุมชนตราด กับ นิทรรศการที่โรงแรมรามาการ์เดนท์ ในมิติของการพัฒนาเด็กน้อยในด้านการสื่อสาร
   วิทยาลัยชุมชนตราดในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดตราด ทำหน้าที่ในการ
พัฒนาการศึกษาให้ท้องถิ่นในโครงการอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเข้าดูแลโรงเรียนมาสามปีแล้วตั้งแต่ 
1 โรงเรียน 10 โรงเรียน และในปีนี้ 20 โรงเรียน ด้วยการศึกษาความต้องการของโรงเรียน
ในมิติต่างๆ พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสร้างการ
รักการทำงานสร้างอาชีพพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนในยุคใหม่ ค้นหาแหล่งเรียนรู้รอบๆ
 โรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ปกครอง ถือเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาไทย
ได้เป็นอย่างดีรูปแบบหนึ่งทีเดียว...14 กันยายน 2561 : วิทยาลัยชุมชนตราดได้รับคัดเลือก
ให้นำโรงเรียนบ้านเปร็ดในมาจัดนิทรรศการที่โรงแรมรามาการ์เดนท์ ในมิติของการพัฒนา
เด็กน้อยในด้านการสื่อสาร การหาของดีชุมชนมานำเสนอ ตามด้วยการสร้างอาชีพจาก
พรรณไม้ป่าชายเลน สุดท้ายพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนเด็กน้อยจะมีความรัก
 ความหวงแหนในท้องถิ่นของตน...นี่คือสุขที่ได้เป็นพี่ปล. 19 โรงเรียนที่ไม่ได้เอ่ยถึงก็มีดี
เช่นเดียวกับบ้านเปร็ดในนะคะ สนใจมาเยี่ยมชมที่ตราดได้ค่ะ -ขอบคุณทีมงานของ
วิทยาลัยชุมชนตราดทุกคนที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการทำงานครั้งนี้ ขอบคุณ
วิทยากรท้องถิ่นทุกท่านที่ตั้งใจเกินร้อยที่จะให้เด็กน้อย คุณครู ได้มีสิ่งดีๆ แปลกใหม่-ขอบคุณ
กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ชุมชนที่มีความมุ่งมั่นในการสรรหาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
มาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให่เด็กน้อยได้เป็นผู้สืบสาน-ขอบคุณโครงการดีๆ แบบนี้ที่มีขึ้นในประเทศไทย

Facebook : Kannika Suphapha
Cr: ภาพจาก อ.แจง
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,18:36   อ่าน 101 ครั้ง