ภาพกิจกรรม
การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์
ใกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ โดยอาจารย์นลินี ทองแท้ และอาจารย์อัญชลี ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างสูง ทั้งท่านผู้บริหาร ท่านวิทยากร ตัวแทนจากชุมชนทั้ง 14 ชุมชน พี่หมีนักข่าว และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,12:02   อ่าน 125 ครั้ง