ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและคนในชุมชนจังหวัดตราด

23 ก.ย. 2564   60 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 คณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและคนในชุมชนจังหวัดตราด วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการชุมชนตราด” ให้กับผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ นางชูศรี วุฒิสันติ และนางสาวสุภาภรณ์ จันทรภูมิ