กิจกรรมการทำตู้เย็นข้างบ้าน และการทำน้ำหมักจากวัสดุอินทรีย์ ตามโครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ

08 ก.ย. 2564   9 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร นางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี และนางสาวสมฤัย อามันพงษ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการทำตู้เย็นข้างบ้าน และการทำน้ำหมักจากวัสดุอินทรีย์ ตามโครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ให้กับบ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะตำบลชำราก และเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนบ้านปลายนา