ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสูตรน้ำพริกเผาหอยแมลงภู่ ของชุมชนบ้านคลองจาก (ครั้งที่ 1) ภายใต้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร”

03 พ.ค. 2564   81 ครั้ง  

ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสูตรน้ำพริกเผาหอยแมลงภู่ของชุมชนบ้านคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ครั้งที่ 1) ภายใต้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยกิจกรรมหลักในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) การทดสอบการยอมรับในผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาหอยแมลงภู่ (2) การประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาสูตรน้ำพริกเผาหอยแมลงภู่ที่เป็นสูตรเฉพาะของชุมชนบ้านคลองจาก และ (3) กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำน้ำพริกเผาหอยแมลงภู่ร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านคลองจาก

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด