ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ชุมชน : การแปรรูปทุเรียนเชื่อมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

28 มิ.ย. 2564   66 ครั้ง  

ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนตราดนำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และคณะทำงาน U2T ตำบลทุ่งนนทรี ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมการแปรรูปทุเรียนเชื่อม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 9 บ้านตรอกกระสังข์ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งมีสมาชิกในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งมีการชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม วัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนในตำบลทุ่งนนทรี

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด